BlueGreenTest®

Snabbtest för detektering av levergift (hepatotoxin) i blågröna alger

Det giftigaste badvattnet
kan inte blotta ögat urskilja

När vattnet är i obalans, framförallt på grund av övergödning, förekommer algblomning. Blågröna alger bildar toxiner som kan leda till algtoxinförgiftning. Människor och djur som badar i vatten kan drabbas av algförgiftning med symptom såsom klåda, huvudvärk och ollamående med kräkningar och diarré.

Flertalet fall har förekommit fall där hundar blivit förgiftade och avlidit efter att ha badat i påverkat vatten. Algblomning i sig är inte det enda tecknet på att badvattnet bör undvikas, utan vattnet kan vara kristallklart efter blomning men det är då vattnet är som giftigast. Därför krävs ett test för att säkerställa kvalitén. 

Ett testlabb i din bakficka

BlueGreenTest® är utvecklat för att detektera levergifter (hepatotoxiner) i blågröna alger i t.ex. badvatten eller bastuvatten.

Det enkla testet genomförs på 15 minuter:

  • Fyll provtagningsburken med vattnet som ska testas. Det uppstår en kemisk reaktion. Vänta tio minuter.
  • Överför vatten till testkasettens hål med hjälp av pipetten.
  • Testresultatet avläses efter fem minuter. Antingen syns en eller två linjer på testkasetten. En linje vid bokstaven C = inga toxiner i vattnet. Två linjer = toxiner i vattnet.

Testet säkerställer sin funktionalitet genom att indikera vid bland annat felaktig förvaring eller användning samt överskridet bäst-före-datum.

5 års produktutveckling

Utvecklat tillsammans med Åbo Universitet och VTT Technical Research i Finland

Snabbt

Testet tar bara 15 minuter

Miljövänlig

Det biologiskt nedbrytningsbara materialet bidrar inte till ytterligare avfall/miljöpåverkan

Instruktionsvideo

Spela videoklipp

Återförsäljare

En-pack
Trippel-pack

Vanliga frågor

BlueGreenTest® har en noggrannhet från 1 μg / L till 100 μg / L.

BlueGreenTest® urskiljer följande toxiner: MC-LR, dm-MC-LR, MC-RR, dm-MC-RR, MC-LA, MC-LY, MC-LF, MC-YR, MC-WR, MC-LW, Nod-R.