FindOut Celiac Test

Snabbt och smidigt självtest för glutenintolerans

Många personer har celiaki
utan att veta om det

Celiaki (glutenintolerans) är en ärftlig och livslång sjukdom som orsakas av överkänslighet mot gluten. Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. Vanliga symtom är diarré, förstoppning, viktminskning och hudirritation.

När en person med celiaki äter gluten skadas tarmluddet vilket leder till att förmågan att ta upp vitaminer, minteraler och andra viktiga näringsämnen förstörs – vilket i sin tur kan leda till näringsbrist och ohälsa.

Ca 35 000 svenskar är diagnostiserade med celiaki men antalet odiagnostiserade personer uppskattas vara upp till 250 000. Under de senaste årtionden har det skett en ökning av celiaki i Norden.

Hjälpmedel vid diagnostisering

 

FindOut Celiac Test är ett enkelt självtest för påvisande av vävnadstransglutaminasantikroppar i blod. Förekomst av dessa antikroppar tyder med stor sannolikhet på celiaki.

FindOut Celiac Test kan användas som ett hjälpmedel vid diagnostisering av celiaki och kan hjälpa till att finna orsak för oklara symptom. Den slutliga diagnosen gör läkare.

Marknadsledande

Det mest sålda självtestet för celiaki i Sverige och Norge

Tillförlitligt

CE-certifierad med en tillförlitlighet på 96%

Effektivt

Testet tar 5 minuter och kräver bara 1 droppe blod

Instruktionsvideo

Spela videoklipp

Återförsäljare

Klicka på respektive återförsäljare
Samt på välsorterade apotek