FindOutCeliac Test

Snabbt & säkert självtest för glutenintolerans​

Celiaki är en livslång sjukdom som orsakar många olika kliniska symptom, t.ex. diarré, förstoppning, viktminskning, undernäring och hudirritation. Celiaki orsakas av överkänslighet mot gluten. Gluten är ett protein i vete, råg och korn.

FindOut Celiac Test är ett självtest för påvisande av vävnadstransglutaminas antikroppar i blod. Förekomst av dessa antikroppar tyder med stor sannolikhet på celiaki.

Effektivt​

Testet tar 5 minuter och kräver bara 1 droppe blod​

Marknadsledande​

Det mest sålda självtestet för celiaki i Sverige och Norge​

CE-certifierat

Hög kvalitet för din säkerhet

Tillförlitligt

En tillförlitlighet på 96%​

Hur fungerar det?

Många personer har celiaki utan att veta om det

Ca 35 000 svenskar är diagnostiserade med celiaki men antalet odiagnostiserade personer uppskattas vara upp till 250 000. Under de senaste årtionden har det skett en ökning av celiaki i Norden.

När en person med celiaki äter gluten skadas tarmluddet vilket leder till att förmågan att ta upp vitaminer, mineraler och andra viktiga näringsämnen förstörs – vilket i sin tur kan leda till näringsbrist och ohälsa.

Spela videoklipp

FindOut Celiac Test

Hjälpmedel vid diagnostisering

FindOut Celiac Test kan användas som ett hjälpmedel i diagnostiseringen av celiaki och kan hjälpa till att finna orsak för oklara symptom. Den slutliga diagnosen gör läkare. Nivån av vävnadstransglutaminas antikroppar sjunker med glutenfri diet. Effekten kan ofta observeras inom några veckor och inom 6 månader kan det vara så att antikroppar inte längre syns. Glutenfri diet ska därför påbörjas först efter läkares ordination.

Det behövs endast en droppe (10 μl) blod ur fingret för att utföra testet. FindOut Celiac Test har 96% säkerhet.

Har du några frågor?

Du kan alltid nå ut till oss. Vi har ett team som är redo att ta emot din förfrågan och erbjuda support med allt från produktfrågor till frågor om orderstatus och möjliga samarbeten.