Nyfiken?

Vi utvecklar ett kvantitativt självtest för att på 15 minuter mäta sitt CRP-värde mellan 0-200 mg/l i hemmet.

Genom en inbyggd algoritm i mobilkameran möjliggör vi en av de vanligaste labbproverna i hemmiljö.

Med detta kommer vi att revolutionera sättet vi får tillgång till hälsodata.