FindOutCRP Test

Snabbsänka - Mätning av C-reaktivt protein (CRP)

FindOut CRP Test är ett självtest som mäter koncentrationen av C-reaktivt protein (CRP) i kapillärblod, även kallat snabbsänka.

CRP är ett viktigt hjälpmedel för att särskilja om en infektion är orsakad av bakterier eller virus. Vid konsultation mellan vårdgivare och patient kan mätning av CRP ge värdefull information som bidrar till snabbare inledning av behandling och mer effektiv användning av antibiotika. Genom att endast sätta in antibiotika när det verkligen är nödvändigt begränsas spridningen av resistenta stammar och de totala hälsokostnaderna sänks.

CE-certifierat

Hög kvalitet för din säkerhet

Enkelt att utföra

Några enkla steg är allt som behövs

Svar direkt i mobilen

Sparar tid!

AI-teknologi

State-of-the-art digital teknologi

Hur fungerar det?

Få svar genom några enkla steg

FindOut CRP Test kan utföras i hemmiljö och testresultatet erhålls direkt i mobilen på mindre än 15 minuter.

1

Stick i fingret

Ett stick i fingret och en droppe blod är allt som behövs för att utföra testet.

2

Droppa på testet

Följ instruktionerna direkt i appen. Testet utförs med några enkla steg.

3

Scanna testet

Ditt resultat erhålls direkt i mobilen på mindre än 15 minuter.

FindOut CRP Test

Sveriges vanligaste diagnostiska test direkt till köksbordet

C-reaktivt protein eller CRP är ett akutfasprotein som syntetiseras i levern. Vid diagnostik av framför allt infektioner är CRP en mycket viktig analysparameter. Detta gäller framför allt vid differentialdiagnostik mellan virus- och bakterieinfektioner. Bakteriella infektioner ger i regel höga CRP-värden, medan virusinfektioner ger måttligt till låga nivåer.

Vid en infektion eller inflammantion stiger CRP snabbt och kraftigt och värdet börjar öka redan efter ca 6-8 timmar efter symptom där CRP-koncentrationen kan öka upp till 1000 gånger. När patienten tillfrisknar sjunker CRP snabbt och inom ett par dagar är halten normal igen. Dessa egenskaper medför att CRP har en mycket stor klinisk nytta och lämpar sig mycket väl inte bara under det akuta sjukdomstillståndet utan även under behandling för att mäta effekten av en behandling samt i uppföljningssamanhang.

FindOut CRP Test är ett självtest som använder lateral flow immunoassay-princip för kvantitativ detektion av CRP från kapillärblod. FindOut CRP Test består av ett testkit och en app för CRP-detektering. Testet kan användas av patienter i hemmet eller i an annan miljö de själva väljer. Genom att använda FindOut Diagnostic Appen kan
användaren erhålla resultatet direkt, med eller utan remiss från läkare eller vårdpersonal. Testresultatet ger ett indikativt besked och ska tolkas av vårdpersonal tillsammans med andra undersökningar och symtom för att ställa en diagnos. Observera att om symtom på sjukdom brutit ut de senaste 24 timmarna kan CRP-värdet vara på väg upp.

Klinisk prestanda:
CRP < 10 mg/L avviker max 2 mg/L
CRP > 10 mg/L avviker max 15%

Våra återförsäljare​

Har du några frågor?

Du kan alltid nå ut till oss. Vi har ett team som är redo att ta emot din förfrågan och erbjuda support med allt från produktfrågor till frågor om orderstatus och möjliga samarbeten.