Skicka ett mail till info@findout.se så ser vi till att besvara din förfrågan inom två arbetsdagar

FindOut Diagnostic sparar dina uppgifter enligt vår Integritetspolicy. Där kan du få mer info och läsa hur du går tillväga för att vi ska radera dina uppgifter.

I inloggat läge i FindOut Diagnostic Appen hittar du dina remisser under fliken “Remisser”. Säkerställ att remissmottagaren är samma person som har loggat in i FindOut Diagnostic Appen med sitt BankID.
I inloggat läge i FindOut Diagnostic Appen finner du status för dina remisser under fliken “Remisser”. Där ser du om du har svarat på remissen.
Nej, remissen kan inte raderas eftersom den har initierats av vårdgivaren. Du kan ignorera remissen tills den efter 6 månader raderas per automatik i FindOut Diagnostic Appen.
Testet är ett engångstest och kan inte återanvändas.
Ja, om du kan läsa instruktionerna i FindOut Diagnostic Appen kan du genomföra testet.
Nej, en fungerande mobilkamera krävs för att utföra testet.
Ja, vi behöver kunna identifiera dig.
Ja du kan genomföra testet på t.ex. ditt barn. Om testet utförs på remiss av vårdgivare krävs det att remissmottagaren är densamma som loggat in med sitt BankID i FindOut Diagnostic Appen.
Vanligtvis ingenting, men kan få ofarliga utslag eller mindre allvarlig allergisk reaktion. Tvätta kontaktytan med tvål och vatten.
Nej, testet bör inte genomföras utomhus eftersom direkt solljus kan påverka testresultatet.
Nej, men vissa kan uppleva ett obehag som går över snabbt.
Testet kräver enbart att du använder 1 lansett och 1 kapillärrör. I förpackningen finns det 1 extra lansett och 1 extra kapillärrör i reserv vid behov. Instruktionerna i FindOut Diagnostic Appen innehåller all information som krävs för att utföra testet.
Nej. Lansetten är enbart för engångsbruk och om man har tryckt av den en gång, så kommer inte nålen ut den andra gången. I förpackningen medföljer en extra lansett om den första inte gav tillräckligt med blod eller tryckts av för tidigt.
Värm upp fingret genom att hålla handen nedåt och massera fingret i ca 30 sekunder. Man kan även hålla handen under varmt vatten inför sticket (Observera att fingret måste vara helt torrt när lansetten används).
Nej, kapillärröret behöver vara helt fyllt för att testresultatet skall vara tillförlitligt.
Testet tar under 20 minuter att genomföra.
Testernas specifikation för noggrannhet finns på vår hemsida under informationssidan för respektive test, samt i den medföljande bruksanvisningen.
Nej, testresultatet är ogiltigt och ett nytt test behöver genomföras.
Diagnos ska inte enbart grunda sig på testresultatet, utan den slutliga diagnosen ställer läkare/vårdpersonal tillsammans med dina övriga symtom.
Testet är ett engångstest och kan inte återanvändas.
Ja, om du kan läsa instruktionerna i FindOut Diagnostic Appen kan du genomföra testet.
Nej, en fungerande mobilkamera krävs för att utföra testet.
Ja, vi behöver kunna identifiera dig.
Ja du kan genomföra testet på t.ex. ditt barn. Om testet utförs på remiss av vårdgivare krävs det att remissmottagaren är densamma som loggat in med sitt BankID i FindOut Diagnostic Appen.
Vanligtvis ingenting, men kan få ofarliga utslag eller mindre allvarlig allergisk reaktion. Tvätta kontaktytan med tvål och vatten.
Nej, testet bör inte genomföras utomhus eftersom direkt solljus kan påverka testresultatet.
Nej, men vissa kan uppleva ett obehag som går över snabbt.
Testet kräver enbart att du använder 1 lansett och 1 kapillärrör. I förpackningen finns det 1 extra lansett och 1 extra kapillärrör i reserv vid behov. Instruktionerna i FindOut Diagnostic Appen innehåller all information som krävs för att utföra testet.
Nej. Lansetten är enbart för engångsbruk och om man har tryckt av den en gång, så kommer inte nålen ut den andra gången. I förpackningen medföljer en extra lansett om den första inte gav tillräckligt med blod eller tryckts av för tidigt.
Värm upp fingret genom att hålla handen nedåt och massera fingret i ca 30 sekunder. Man kan även hålla handen under varmt vatten inför sticket (Observera att fingret måste vara helt torrt när lansetten används).
Nej, kapillärröret behöver vara helt fyllt för att testresultatet skall vara tillförlitligt.
Testet tar under 20 minuter att genomföra.
Testernas specifikation för noggrannhet finns på vår hemsida under informationssidan för respektive test, samt i den medföljande bruksanvisningen.
Nej, testresultatet är ogiltigt och ett nytt test behöver genomföras.
Nej, testet är ett engångstest.
För att testresultatet ska vara tillförlitligt måste användaren konsumera gluten regelbundet inför testtillfället. Det är individuellt hur mycket gluten detta innebär, men en generell rekommendation är att man ska konsumera gluten i minst 2-3 veckor (gärna längre) före testtillfället. En vanlig daglig mängd som rekommenderas är t.ex. två brödskivor (ca 60 gram bröd), eller en brödskiva plus en portion pasta.
Vanligtvis ingenting, men kan få ofarliga utslag eller mindre allvarlig allergisk reaktion. Tvätta kontaktytan med tvål och vatten.
Nej, testet bör inte genomföras eftersom direkt solljus kan påverka testresultatet.
Nej, men vissa kan uppleva ett obehag som går över snabbt.
Testet kräver enbart att du använder 1 lansett och 1 kapillärrör. I förpackningen finns det 1 extra lansett och 1 extra kapillärrör i reserv vid behov. Instruktionerna i FindOut Diagnostic Appen innehåller all information som krävs för att utföra testet.
Nej. Lansetten är för engångsbruk och om man har tryckt av den en gång, så kommer inte nålen ut den andra gången. I förpackningen medföljer en extra lansett om den första inte gav tillräckligt med blod eller tryckts av för tidigt.
Värm upp fingret genom att hålla handen nedåt och massera fingret i ca 30 sekunder. Man kan även hålla handen under varmt vatten inför sticket (Observera att fingret måste vara helt torrt när lansetten används).
Nej, kapillärröret behöver vara helt fyllt för att testresultatet skall vara tillförlitligt.
Testet tar under 20 minuter att genomföra.
Testes specifikation för noggrannhet finns på vår hemsida under informationssidan för respektive test, samt i den medföljande bruksanvisningen.
Även ett svagt streck är ett streck. Ofta handlar det om att kapillärröret inte har fyllts 100% med blod och om detta är fallet, så är testresultatet ogiltigt och testet behöver tas om.
Resultatet påvisar att det finns antikroppar mot vävnadstransglutaminas i blodet. Testresultaten tyder med stor sannolikhet på celiaki men ställer inte diagnos. För att säkra diagnos och få rätt vård, genomförs utredning av vårdpersonal.

Fick du inte svar på din fråga?

Du kan alltid nå ut till oss. Vi har ett team som är redo att ta emot din förfrågan och erbjuda support med allt från produktfrågor till frågor om orderstatus och möjliga samarbeten.