Hem/ För vårdgivare

FindOut i den digitala vårdkedjan

FindOut utvecklar, tillverkar och distribuerar diagnostiska självtester för några av de vanligaste markörerna inom sjukvården. Våra tester är enkla och smidiga att genomföra i hemmet och testresultatet delas säkert till vårdgivaren via e-remisssystem.

Intresserad av att veta mer om våra tester och hur de kan fungera ihop med er verksamhet? Tveka inte att kontakta oss!

Tillgänglig sjukvård

Kopplar samman digital och fysisk sjukvård genom framtidens diagnostik

FindOuts tester är godkända för klinisk användning och kan utföras i hemmiljö. Kärnan i vår lösning är ett fysiskt självtest kombinerat med vår AI-drivna FindOut Diagnostic App. Vår plattform är sammankopplad med vårdgivare genom e-remissystem och har även möjlighet till direktintegration med andra system och plattformar.

År 2024 förväntas 15-25% av alla vårdmöten vara digitala. Idag bryts i många fall den digitala kedjan på grund av krav på analoga testmotoder. Detta kostar onödigt stora resurser i tid och pengar för både vård och patient. Kliniska självtester och integration med vården kommer att vara en viktigt nyckel i transformationen mot en effektiv digital vårdkedja, både inom primärvård och egenmonitorering av kronisk sjukdom – här vill FindOut vara med och påverka! Kontakta oss för mer information.

Har du några frågor?

Du kan alltid nå ut till oss. Vi har ett team som är redo att ta emot din förfrågan och erbjuda support med allt från produktfrågor till frågor om orderstatus och möjliga samarbeten.