Vi utvikler, produserer og distribuerer diagnostiske selvtester

Holdning til hva omsorg er har endret seg etterhvert som vi har blitt stadig mer interessert og aktivt søker kunnskap om vår egen helse. Selvtester er et godt verktøy for å få informasjon om din egen helse.