Vår vision är att tillgängliggöra hälsodata
på individens villkor,

genom utveckling, tillverkning och
distribution av diagnostiska självtesterEngagemang

Vi har ett stort engagement för att leverera excellens med hjälp av innovativa lösningarPassion

Vi tror passionerat på vår vision, samt är drivna och lösningsorienteradeLojalitet

Vi respekterar och är lojala till varandra, våra kunder och till vetenskapen

Teamet

Inklusive FindOuts dotterbolag AniDiagnostics Oy

Denise Luxenburg Stuifbergen

CEO

Bertil Sundberg

COO

Ida Karlsson

Marketing Assistant

Mika Saramäki

Head of R&D

(CEO AniDiagnostics)

Mia Litja

Project Manager R&D

(PM AniDiagnostics)Styrelsen

Inkluderar även Bertil Sundberg (styrelseordförande) och Denise Luxenburg Stuifbergen (ordinarie ledamot)

Viktor Gällström rund

Viktor Gällström
Ordinarie ledamot

JHh

Jukka Hallman
Ordinarie ledamot

JH

Jari Huuskonen
Suppleant

AS

Alexander Stendahl
Ordinarie ledamot

BW

Brodde Wetter
Suppleant