Promilless 0,2 ‰

Självtest av alkoholkoncentration i blod från saliv

Du kör väl nykter i trafiken?

Vid körning av motordrivna fordon (t.ex. bil, moped och båt) i Sverige och Norge är den övre gränsen för alkoholkoncentration i blodet 0,2 ‰. 

Förbränning av alkohol tar tid och kan inte påskyndas. Var persons alkoholförbränning är unik och baseras på olika faktorer, såsom kroppsvikt, ålder och kön.

För att inte utsätta sig själv och sina medtrafikanter för fara bör man säkerställa att alkoholkoncentrationen i blodet understiger 0,2 ‰.

Var 500:e bilist är rattfull

>11 % av andelen omkomna i trafiken är alkoholrelaterade

De nordiska ländernas ökade totalkonsumtion av alkohol medför högre risker i trafiken

Inget mer blåsande!

Promilless 0,2 ‰ är ett engångstest och varje förpackning innehåller två tester där varje test består av en testremsa med en reaktiv zon.

Konsumenten väter testremsans reaktiva zon med saliv under 2 sekunder. Därefter och inom 2 minuter sker en enzymatisk reaktion baserat på om saliven innehåller alkohol (etanol) eller inte. Testets reaktiva zon indikerar om konsumentens alkoholkoncentration i blodet (BAC) är under eller över 0,2 ‰. En färgförändring påvisar att BAC är <0,2 ‰ och två färgförändringar indikerar att BAC är >0,2 ‰.

Testet har en patenterad funktion som indikerar vid bland annat felaktig förvaring eller överskridet bäst-före-datum.

Får alltid plats

Behändig och lätt att förvara i plånboken

Tillförlitligt

Uppfyller kraven för produktsäkerhet enligt EU-direktiv 2001/95/EC

Effektivt

Testet tar 5 minuter och är mer kostnadseffektiv än utandningsprover

Instruktionsvideo

Spela videoklipp

Återförsäljare

Klicka på respektive återförsäljare

Vanliga frågor

En klinisk studie har utförts av en oberoende part, där Promilless 0,2 ‰ jämfördes mot konventionella blodtester och utandningstester. Studien konkluderade att Promilless 0,2 ‰ funktionalitet är mycket god samt att Promilless 0,2 ‰ på ett tydligt och effektivt sätt anger om alkoholkoncentrationen i blodet hos en individ är över eller under 0,2 ‰.

Testets funktionalitet säkerställs genom en patenterade lösning som indikerar vid bland annat felaktig förvaring eller överskridet bäst-före-datum.

Salivmätning har valts för Promilless 0,2 ‰ på grund av dess tillförlitlighet och användarvänlighet. Promilless 0,2 ‰ anger alkoholkoncentrationen i blodet genom att mäta alkoholkoncentrationen i salivet. Detta eftersom etanolinnehållet i salivet motsvarar det i blodet.

Mätningen av alkoholkoncentrationen i blod från saliv är vetenskapligt bevisat att vara en pålitlig metodt. Flertalet vetanskapliga studier påvisar relationen mellan koncentrationen av alkohol i blod och saliv (McColl, et al. 1979, Jones 1979a, Jones 1979b, Haeckel & Bucklitsch 1987, Jones 1993 and Gubala & Zuba, 2003).