Våra tester

FindOut Celiac Test (glutenintolerans)

Ett självtest för påvisande av vävnadstransglutaminas antikroppar i blod. Förekomst av dessa antikroppar tyder med stor sannolikhet på celiaki (glutenintolerans).

FindOut Celiac Test kan användas som ett hjälpmedel i diagnostisering av celiaki och kan hjälpa till att finna orsak för oklara symptom. Den slutliga diagnosen gör läkare.

FindOut CRP Test

C-reaktivt protein (CRP) är ett protein i blodet som används för att undersöka om man har en infektion eller en inflammation i kroppen.

Vårt kommande självtest mäter CRP-värde mellan 0-200 mg/l. Tekniken bygger på lateral flow (bloddroppe på en teststicka) som avläses med hjälp av en algoritm som vi byggt in i mobilkameran.

Passar din produkt in i vår portfölj?

Vi ställer höga krav på de produkter som vi själva utvecklar och de som vi representerar.

Har du en produkt som du tror kompletterar vår nuvarande portfolio av diagnostiska självtester?