Våra tester

FindOut Celiac Test (glutenintolerans)

Ett självtest för påvisande av vävnadstransglutaminas antikroppar i blod. Förekomst av dessa antikroppar tyder med stor sannolikhet på celiaki (glutenintolerans).

FindOut Celiac Test kan användas som ett hjälpmedel i diagnostisering av celiaki och kan hjälpa till att finna orsak för oklara symptom. Den slutliga diagnosen gör läkare.

Promilless 0,2 ‰

Ett engångstest som genom saliv mäter om alkoholkoncentrationen i blodet (BAC) understiger 0,2 ‰. Korrelationen mellan alkoholkoncentrationen i saliv och blod är 1:1.

BlueGreenTest®

Ett snabbtest för detektering av hepatotoxiner (levergift) i cyanobakterier (blågröna alger) för att skydda din familj och djur från toxiner under algblomningssäsongen.

Passar din produkt in i vår portfölj?

Vi ställer höga krav på de produkter som vi själva utvecklar och de som vi representerar.

Har du en produkt som du tror kompletterar vår nuvarande portfolio av diagnostiska självtester?